2 lipca 2020 r. Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton

  Nowe życie w Chrystusie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Am 7,10-17); (Ps 19,8-11); Aklamacja (2 Kor 5,19)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

SŁUŻBA LITURGICZNA
Ministranci
Lektorzy
Psałterzyści
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
 
INTENCJE
Informacja
 
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Archiwum
Intencje KŻR
 
DOTACJE NA REMONT
Urząd Marszałkowski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja PGE
Tace inwestycyjne i ofiary indywidualne
 
DYŻUR SPOWIEDNICZY
Dyżur spowiedniczy w katedrze siedleckiej od 1 listopada 2019 r.
 
LINKI
Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowe
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Rodzin
Nie śpijcie! Nie!
Hymn ŚDM Schola Gaudete
 
AKTUALNOŚCI
Orędzie papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich
List pasterski Biskupa Siedleckiego na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Informacje o parafii
Kontakt
Duszpasterze
Konto bankowe parafii
Poradnia Rodzinna
 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Msze św.
Nabożeństwa
Spowiedź
 
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Chrzest Św.
Bierzmowanie
I Komunia Św.
Namaszczenie Chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
KANCELARIA
Godziny otwarcia
 
RADY PARAFIALNE
Rada Duszpasterska
Rada Ekonomiczna
 
GRUPY PARAFIALNE
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Chór Katedralny
KSM
Koła Różańcowe
Krąg Liturgiczny
Neokatechumenat
Zespół wokalny GAUDETE!
Schola dziecięca Wniebogłosy
Róże Rodziców za dzieci
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Parafialny Zespół Caritas
Lectio divina
Domowy Kościół
 
FOTO ALBUM
Schola dziecięca
Dekoracja na Triduum Paschalne 2016r
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 2016r
Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej Podl. 27.08.2016
Niedziela Palmowa - promocja ministrantów
 
 
 
Apostolat Maryjny
 
 

 

Opiekun duchowy: Ksiądz Proboszcz Dariusz Mioduszewski
Moderatorka parafialna: Mirosława Wiewiórka

 

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, który skupia wiernych pragnących oddawać i szerzyć cześć Maryi Niepokalnej za pośrednictwem Cudownego Medalika. Wywodzi się on z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które zatwierdził papież Pius X w dniu 8. czerwca 1905 r. Stowarzyszenie to było ściśle związane z objawieniami, jakie otrzymała św. Katarzyna Labouré w 1830 r.

 

Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980 r., z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, wraz z solidarnościowym zrywem narodu polskiego do wolności, powstała myśl wskrzeszenia dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod nazwą Apostolat Maryjny w Polsce. Statuty Apostolatu zostały zatwierdzone przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w dniu 6 lutego 1992 r., a 252 Konferencja Episkopatu Polski wyraziła zgodę, by Apostolat mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

 

Założycielem - wskrzesicielem, jednocześnie pierwszym dyrektorem krajowym Apostolatu Maryjnego został ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Jeszcze jako rektor Gorzowskiego Seminarium Duchownego założył pierwsze grupy Apostolatu Maryjnego. W 1994 r. dzięki ks. Teofilowi powstał Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego w Warszawie przy ul. Radnej 14. Od początku założenia Apostolatu Maryjnego wydawano materiały niezbędne do rozwoju ruchu, zakładania nowych grup i prowadzenia spotkań formacyjnych. Były to następujące publikacje: Statut Apostolatu Maryjnego, roczniki pt. „Promienie Pośredniczki łask”, kwartalniki pt. „Apostoł maryjny”, „Przewodnik Apostolatu Maryjnego”, „Podręcznik Apostoła Maryjnego”, ”Tajemnica Maryi”, „Refleksje na miesiąc maj” i inne.

 

Apostolat Maryjny w parafii katedralnej

W maju 1995 roku ks. Teofil Herman, przybył do parafii katedralnej w Siedlcach, w celu założenia grupy maryjnej. Proboszczem był wówczas ks. Prałat Henryk Wierzejski. 26 pazdziernika 1996 roku w Siedleckiej Katedrze, podczas uroczystej Mszy świętej, kandydaci złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet członków Apostolatu Maryjnego. Z rąk ks. Dyrektora Apostolatu Maryjnego, wszyscy członkowie otrzymali C u d o w n e  M e d a l i k i. Opiekunem grupy parafialnej został ks. Andrzej Popławski. Nominację moderatora diecezjalnego Apostolatu Maryjnego otrzymała Władysława Kaliszuk.

 

 Spotkania odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca w sali na plebanii. Apostołujemy darem, który przekazała Niepokalana – Cudownym Medalikiem. Odwiedzamy chorych w domach i szpitalach. Odwiedziliśmy Dom Opieki Społecznej nad stawami. Organizujemy pielgrzymki, uczestniczymy w życiu naszej parafii. W niedziele rozprowadzamy przed katedrą prasę katolicką.


W soboty przewodniczymy modlitwom wieczornym, a w poniedziałki – prowadzimy koronkę do Bożego Miłosierdzia w Katolickim Radio Podlasie. Modlitwą i ofiarami wspieramy działalność misyjną. Nasza grupa jest otwarta. Kierujemy nieustanne i serdeczne zaproszenie do wszystkich chętnych , aby wspólnie służyć Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej.


Miesiąc maj to krucjata modlitwy za Ojczyznę. Nasza grupa czuwa 25 maja – całą noc i dzień odmawiamy RÓŻANIEC. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


Cele Apostolatu Maryjnego
- pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim;
- oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych utratą wiary;
- szerzenie braterskiej miłości, likwidowanie obojętności, niechęci i niezgody.

Oznaką Apostolatu Maryjnego jest awers i rewers Cudownego Medalika wyrażony na okrągłej tarczy. 


10 RAD DLA APOSTOLATU MARYJNEGO

1. Wszystkie swoje czynności ofiaruj Niepokalanej.
Matko! Weż to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję, Matko pokieruj mną!
„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie „(Łk 21, 36).

2. Czytaj codziennie Pismo święte.
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”
(Mt 4, 4).

3. Módl się codziennie za swych współbraci.
„Módlcie się jeden za drugiego. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”
(Jk 5 16 ).

4. Każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 40 ).

5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą zmartwienie, zwłaszcza śmierć
członka rodziny!
„Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą”( Rz 12, 15 ).

6. Roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm!
Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się” (Flp 4, 4 ). „Weselcie się nadzieją „ Rz 12, 12 ).

7. Rozpowszechniaj lektury religijne, by także inni karmili się słowem Bożym!
„Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, ja zaś będę waszym Bogiem” (Jr 11, 4 ).

8. Rozdawaj Cudowny Medalik, a szczególnie osobom niepraktykującym!
„Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask „ słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.

9. Wprowadź nowych członków do Apostolatu Maryjnego!
‘ Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha! „ (Rz 12, 11 ).

10. Wieczorem pomyśl co uczynisz, aby dzień następny był bogatszy w dobre czyny.
„Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów„( TT3,8–14 ).

 

Wszystko z Niepokalaną!                                           Nasze Pielgrzymowanie

Każdego roku, w ostatni piątek i sobotę lipca, uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę.


27 listopada – w rocznicę objawienia NMP Niepokalanej św. Katarzynie Laboure, coroczne spotkanie w Warszawie na Radnej u stóp Niepokalanej Cudownego Medalika.

 

Pielgrzymowaliśmy do Mokobod, Budziszyna, Miedznej, Ostrożan i Hołubli. Modliliśmy się u stóp Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Byliśmy w Niepokalanowie, w Szymanowie przed obrazem Pani Jazłowieckiej, a w Miedwienicach wypraszaliśmy łaski dla naszych rodzin u stóp Cudownego Obrazu Św. Rodziny. Byliśmy w Drohiczynie, Pratulinie, Kodniu i Lesnej Podl. W drodze do Częstochowy odwiedziliśmy Górę Kalwarię, o zdrowie dla chorych prosiliśmy Matkę Bożą w Gidlach. Zwiedzaliśmy Kraków, Łagiewniki, Krzeszowice i Czerną. Aktywnie uczestniczyliśmy w pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II na Siedleckich Błoniach (1999 rok ).

 


Apostolat Maryjny przy grobie śp. Ks. Jerzego Popiełuszki

                                                         


Grupa Apostolatu Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks. Teofila Herrmanna, który zmarł w opinii świętości (dn. 9. września 2003 r.), warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do jego korzeni. Został on włączony do ogólnoświatowej wspólnoty AMM - Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM – ang.: Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa). Obecnie AMM istnieje niemal na wszystkich kontynentach świata i skupia ponad 10 milionów członków.

 

W grudniu 2003 r. Centrala Apostolatu Maryjnego została przeniesiona z Warszawy do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy. Dyrektorem krajowym został mianowany ks. Jerzy Owsiak CM. Pełnił tę funkcję do czerwca 2006. Następnie do końca 2012. Dyrektorem Krajowym Stowarzyszenia był ks. Tadeusz Lubelski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, od 01.01.2013 do 30.06.2015. funkcję tę pełnił ks. Jacek Wachowiak CM a od 01.07.2015. Dyrektorem Krajowym AMM jest ks. Jerzy Basaj CM. W grudniu 2013 roku, Centralny Ośrodek Stowarzyszenia Cudownego Medalika (Apostolat Maryjny w Polsce) ponownie przeniesiony został do Warszawy na ulicę Radną nr 14. W kaplicy znajdującej się pod tym adresem, w każdą środę jest adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika i Msza św. w zgłaszanych intencjach. W pierwsze soboty miesiąca, odbywa się międzydiecezjalny dzień skupienia członków AMM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR