2 lipca 2020 r. Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton

  Nowe życie w Chrystusie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Am 7,10-17); (Ps 19,8-11); Aklamacja (2 Kor 5,19)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

SŁUŻBA LITURGICZNA
Ministranci
Lektorzy
Psałterzyści
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
 
INTENCJE
Informacja
 
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Archiwum
Intencje KŻR
 
DOTACJE NA REMONT
Urząd Marszałkowski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja PGE
Tace inwestycyjne i ofiary indywidualne
 
DYŻUR SPOWIEDNICZY
Dyżur spowiedniczy w katedrze siedleckiej od 1 listopada 2019 r.
 
LINKI
Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowe
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Rodzin
Nie śpijcie! Nie!
Hymn ŚDM Schola Gaudete
 
AKTUALNOŚCI
Orędzie papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich
List pasterski Biskupa Siedleckiego na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Informacje o parafii
Kontakt
Duszpasterze
Konto bankowe parafii
Poradnia Rodzinna
 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Msze św.
Nabożeństwa
Spowiedź
 
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Chrzest Św.
Bierzmowanie
I Komunia Św.
Namaszczenie Chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
KANCELARIA
Godziny otwarcia
 
RADY PARAFIALNE
Rada Duszpasterska
Rada Ekonomiczna
 
GRUPY PARAFIALNE
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Chór Katedralny
KSM
Koła Różańcowe
Krąg Liturgiczny
Neokatechumenat
Zespół wokalny GAUDETE!
Schola dziecięca Wniebogłosy
Róże Rodziców za dzieci
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Parafialny Zespół Caritas
Lectio divina
Domowy Kościół
 
FOTO ALBUM
Schola dziecięca
Dekoracja na Triduum Paschalne 2016r
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 2016r
Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej Podl. 27.08.2016
Niedziela Palmowa - promocja ministrantów
 
 
 
Intencje KŻR
 
 

 

INTENCJE MODLITEWNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W DIECEZJI SIEDLECKIEJ

 

Stałe intencje naszej diecezji:

 - o rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi,

- o nawrócenie grzeszników,

 - o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci,

- o łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi.

 

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Diecezjalna: O pogłębienie wiary w naszej diecezji i rychłą beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Parafialna: Za rodziny naszej parafii przyjmujące kapłanów z wizytą duszpasterską.

 

LUTY

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Diecezjalna: O zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających.

Parafialna: Za dzieci i młodzież naszej parafii przeżywające czas ferii zimowych.

 

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach.
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. 

Diecezjalna: Za przystępujących do sakramentu pokuty o łaskę dobrej, owocnej spowiedzi świętej oraz za spowiedników o światło Ducha św. dla nich.

Parafialna: Za rekolekcjonistę i wszystkich korzystających z rekolekcji parafialnych.

 

KWIECIEŃ

Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką. 

Diecezjalna: O wytrwanie w powołaniu dla kapłanów, misjonarzy z naszej diecezji i osób konsekrowanych oraz gorliwe wypełnianie przyjętych przez nich obowiązków.

Parafialna: Za nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, kantorów, psałterzystów, osoby śpiewające w chórach i scholach oraz zespoły liturgiczne naszej parafii.

 

MAJ

Intencja ewangelizacyjna: za diakonów.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Diecezjalna: Za wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych oraz o wzrost czci dla Matki Bożej.

Parafialna: O dobre przygotowanie się do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna: o drogę serca.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 

Diecezjalna: W intencji przygotowujących się do święceń kapłańskich i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.

Parafialna: Za katechetów i katechistów parafii katedralnej.

 

LIPIEC

Intencja powszechna: za nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada. 
Diecezjalna: Za przebywających na urlopach i wakacjach - o dar owocnego przeżycia wypoczynku oraz dar otwartych serc i oczu na Boga.

Parafialna: O otwartość rodzin naszej parafii na dar budzących się w nich powołań.

 

SIERPIEŃ

Intencja powszechna: za ludzi morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Diecezjalna: O trzeźwość naszego narodu.

Parafialna: Za pątników grupy katedralnej i wszystkich pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę i do innych sanktuariów naszej diecezji.

 

WRZESIEŃ

Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem. 

Diecezjalna: Za dzieci i młodzież, ich rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów o błogosławieństwo Boże dla nich w nauce, w wychowaniu oraz o łaskę pogłębienia życia duchowego.

Parafialna: O ożywienie pobożności eucharystycznej dla nas i owocne korzystanie z niedzielnej Mszy św. dla wszystkich parafian.

 

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Diecezjalna: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodzin naszej diecezji.

Parafialna: Za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii o gorliwe przewodzenie w wierze i apostolstwie.

 

LISTOPAD

Intencja powszechna: sztuczna inteligencja.
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia. 

Diecezjalna: Za zmarłych biskupów, kapłanów i członków Kół Żywego Różańca.

Parafialna: O większą troskę o ubogich, chorych i potrzebujących.

 

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy. 
Diecezjalna: Za bezdomnych, cierpiących, samotnych i niekochanych.
Parafialna: O przeżywanie adwentu oraz czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich.

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR