9 grudnia 2016 r. Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

  Nowe życie w Chrystusie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19
Ewangelia:
Mt 11,16-19

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

SŁUŻBA LITURGICZNA
Ministranci
Lektorzy
Psałterzyści
Świeccy szafarze Komunii Świętej
Zdjęcia z uroczystości włączenia kandydatów na ministrantów i kandydatów na lektorów
 
INTENCJE
Informacja
 
REKOLEKCJE
Rachunek sumienia
 
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Archiwum ogłoszeń
Zapowiedzi
Modlitwa za zmarłych
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
 
SEKRETY DLA DZIECI
Ważna informacja
 
DOTACJE NA REMONT
Urząd Marszałkowski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Urząd Miasta Siedlce
 
MATERIAŁY SYNODALNE
III rok pracy I katecheza
III rok pracy II katecheza
III rok pracy III katecheza
III rok pracy IV katecheza
 
DYŻUR SPOWIEDNICZY
Dyżur spowiedniczy od 1 września 2016r
 
LINKI
Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowe
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Rodzin
Nie śpijcie! Nie!
Hymn ŚDM Schola Gaudete
 
AKTUALNOŚCI
Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2016
List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Komunikat z 374 Zebrania KEP
List Episkopatu o szacunku do ciała ludzkiego i kremacji
List Biskupa o śpiewie i muzyce podczas liturgii sakramentu małżeństwa i liturgii pogrzebowej
Słowo Pasterskie Biskupa Kazimierza Gurdy po podpisaniu ustawy o "in vitro"
Opinia teologiczna na temat grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego
Bulla Misericordiae vultus
List Episkopatu Polski .O posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia
 
Serwis informacyjny KRP

Pierwsze posiedzenie Gminnego Zarządu OSP w Mrozach

Namierzyli złodzieja złomu

Smacznie i zdrowo w łukowskim gimnazjum

Pożar barakowozu

Marihuana w kosmetyczce

Spłonął samochód

Policjanci odnależli zaginionego mężczyznę

Mikołaj w wiśniewskim GOK-u

XV Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy

XVI Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach

Nowi wolontariusze w Szkolnym Kole Caritas

Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Informacje o parafii
Kontakt
Duszpasterze
E- mail i Konto parafii
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
 
HISTORIA PARAFII
Początki parafii
Kalendarium historyczne Katedry
 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Msze św.
Nabożeństwa
 
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Chrzest Św.
Bierzmowanie
I Komunia Św.
Sakrament pojednania
Namaszczenie Chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
KANCELARIA
Godziny otwarcia
 
RADY PARAFIALNE
Rada Duszpasterska
Rada Ekonomiczna
 
GRUPY PARAFIALNE
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Chór Katedralny
Koła Różańcowe
Krąg Liturgiczny
Neokatechumenat
Schola GAUDETE!
Schola dziecięca
 
FOTO ALBUM
Remont Katedry
Zaproszenie do Chóru
Schola dziecięca
Dekoracja na Triduum Paschalne 2016r
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 2016r
Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej Podl. 27.08.2016
 
 
 
List pasterski na Adwent 2016
 
 

 

LIST PASTERSKI BISKUPA SIEDLECKIEGO KAZIMIERZA GURDY NA ADWENT 2016

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

 

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Był on bardzo bogaty w wydarzenia religijne. Przeżywaliśmy go jako czas  Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Był to także okres przygotowań do Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Pana i Króla. Przed tygodniem, w ostatnią niedzielę roku kościelnego, dziękowaliśmy Panu Bogu za łaski, którymi nas obdarzył w tym błogosławionym czasie; za Jego miłosierdzie okazywane każdemu, kto o nie prosił; za łaskę chrztu świętego, przez który nasi przodkowie i my zostaliśmy włączeni w życie Jezusa, naszego Zbawiciela oraz w Jego Kościół. Niezapomnianym przeżyciem był też Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa jako naszego Króla i Pana, dokonany w Krakowie – Łagiewnikach w sobotę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla, a ponowiony następnego dnia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny.

 

Z tym, tak bogatym doświadczeniem duchowym wchodzimy w nowy rok liturgiczny i w nowy rok duszpasterski, który rozpoczyna dzisiejsza, pierwsza niedziela Adwentu. Ogólnopolskie hasło nowego roku duszpasterskiego brzmi: „Idźcie i głoście”. Z takim wezwaniem zwrócił się Jezus do swoich uczniów, a oni to wezwanie podjęli i poszli w ówczesny świat niosąc w swych sercach doświadczenie boskiej obecności Jezusa, Jego miłosiernej miłości i zbawczej łaski. Również i my na progu nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego zostajemy wezwani do aktywnego uczestnictwa w misji Chrystusa i Kościoła. Mamy iść. - Jezus pragnie, abyśmy podobnie jak Apostołowie byli zdolni do odważnego wyjścia ku światu, który jest w nas i wokół nas. Ku światu, który Chrystusa uznaje za swego Pana i Króla, ale również ku światu, który nie jest bliski Jezusowi, który Go lekceważy lub Go odrzuca. Mamy także głosić. Czujmy się do tego zadania wezwani. Bo tylko ten jest w stanie głosić Dobrą Nowinę, kto został włączony w Chrystusa i w Kościół przez sakrament chrztu świętego. Tylko ten jest w stanie ją głosić, kto doświadczył, kim jest Bóg, jak jest dobry, w tajemnicy Jego miłosiernej miłości. Tylko ten, jest w stanie ją głosić, kto uznał i przyjął w swym sercu, Chrystusa jako swego Pana i Króla.

 

Co mamy głosić? Mamy głosić, że Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem. Głosić Jego słowo, Jego Ewangelię, mamy opowiadać czyny, których dla nas i dla naszego zbawienia dokonał, a szczególnie Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A dzisiejsza liturgia słowa, podpowiada nam, abyśmy szli i głosili; że trzeba nam wszystkim dobrze rozumieć chwilę obecną, widzieć ją w perspektywie Boga; że trzeba obudzić się ze snu, bo zbawienie jest blisko nas. Trzeba nam głosić, że przybliżył się dzień. Ten dzień o którym mówi nam Jezus w Ewangelii. To dzień Jego powtórnego przyjścia. On w tym dniu będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. On przyjdzie, aby każdemu człowiekowi okazać sprawiedliwość i miłosierdzie. Trzeba zachęcać by być czujnymi, bo nie wiemy kiedy On nadejdzie. Trzeba być czujnymi, by, gdy powróci przyjąć Go ze szczerą radością serca. Trzeba wzywać do odrzucenia uczynków ciemności, odrzucenia pijatyki, rozpusty, kłótni i zazdrości, trzeba przyoblec się w zbroję światła, trzeba się przyoblec w Chrystusa. Zostajemy wezwani, przez Boże słowo, aby iść i głosić te prawdy w ciągu całego rozpoczynającego się roku.

 

Drodzy Siostry i Bracia! Jesteśmy wezwani, by to czynić w naszych rodzinach i parafiach naszej diecezji. Dla naszej diecezji rozpoczyna się szczególny czas. Bowiem za niespełna dwa lata, w czerwcu 2018 roku, będzie obchodzili jubileusz dwustu lat jej istnienia. Od dwustu lat do naszego lokalnego Kościoła Jezus posyła swych uczniów – biskupów, księży diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, by głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu i byli świadkami prawdy. Przypomnimy, że nasza diecezja została powołana do istnienia 30 czerwca 1818 roku przez papieża Piusa VII. Miejscem jej narodzin był Janów Podlaski, dotychczasowa siedziba biskupów łuckich, dlatego jej pierwsza nazwa brzmiała Diecezja Janowska czyli Podlaska. Pierwszym biskupem nowoutworzonej diecezji był biskup Feliks Łukasz Lewiński, którego serce zostało umieszczone w murach ówczesnej katedry, obecnie Kolegiaty Janowskiej. Kolejnych dwóch biskupów: biskup Jan Marceli Gutkowski i biskup Beniamin Szymański, zostało przez cara skazanych na wygnanie z diecezji, pierwszy do Rosji, drugi do Łomży. Nigdy nie powrócili do diecezji. Grób biskupa Jana Marcelego Gutkowskiego znajduje się we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim, a biskupa Beniamina Szymańskiego w klasztorze ojców kapucynów Łomży. W roku 1867 Diecezja Janowska czyli Podlaska została zniesiona przez cara Aleksandra II i przyłączona
do diecezji lubelskiej. Był to bardzo bolesny okres dla naszej diecezji, czas prześladowań unitów. W roku 1918 diecezja nasza została przywrócona do istnienia, a na prośbę pierwszego biskupa wskrzeszonej diecezji Henryka Przeździeckiego, papież Pius XI w roku 1924 przeniósł jej stolicę z Janowa Podlaskiego do Siedlec. Od tego czasu, przez kolejne dziesięciolecia aż do dziś, przez posługę biskupów, kapłanów i zaangażowanie wiernych świeckich, Kościół diecezjalny jest miejscem uświęcania jego członków, rozwija się przez głoszenie Ewangelii.

 

Zbliżający się Jubileusz staje się zatem dobrą okazją, aby Panu Bogu podziękować za ten czas istnienia Kościoła Siedleckiego, za ludzi, którzy go stanowili i stanowią, za wydarzenia, które wpisały się w jego dzieje. Jest także wezwaniem, aby odczytać znaki czasu i wytyczyć drogi pracy duszpasterskiej na przyszłość, czemu służy m. in. trwający II Synod naszej diecezji. Aby jednak właściwie przeżyć czas Jubileuszu, trzeba przede wszystkim przygotować się duchowo do jego obchodów. Dlatego mimo, że do czerwca 2018 roku jest jeszcze półtora roku, to jednak już w najbliższych dniach - 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - chcemy rozpocząć to nasze duchowe przygotowanie. Chcemy je przeżyć razem z Maryją, stąd też hasło rozpoczynającego się roku duszpasterskiego w naszej diecezji brzmi: „Idźcie i głoście Chrystusa wraz z Maryją”. Pragniemy, aby Maryja towarzyszyła nam w przygotowaniu do tego wyjątkowego czasu, bo przecież Ona jest naszą Matką, z Nią czujemy się bezpieczni i odważni. Okazją do tego staje się wciąż aktualne wezwanie Matki Bożej z Fatimy, której setną rocznicę objawień będziemy przeżywali w 2017 r. W tym nadchodzącym roku wspominamy również 90-tą rocznicę powrotu z Częstochowy i z Łomży, czcigodnych obrazów Maryi czczonych w Kodniu i Leśnej Podlaskiej, które zostały tam zesłane bądź ukryte po kasacie diecezji. Wspomnienie tych wydarzeń w naszych sanktuariach, będzie szansą przypomnienia naszej historii i dostrzeżenia roli Matki Jezusa w naszej diecezjalnej duchowości. Przygotowaniu do Jubileuszu będą służyć także nasze coroczne modlitewne spotkania i pielgrzymki, mężczyzn, kobiet i młodzieży do Pratulina, do sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, świadków żywej wiary i czcicieli Maryi. Jesteśmy wezwani, by razem z Maryją głosić Chrystusa, który dokonał wielkich rzeczy na ziemiach, które zamieszkujemy, w rodzinach i parafiach, w których żyli nasi przodkowie i których historię my teraz tworzymy. Zachęcam zatem wszystkich Diecezjan do podjęcia inicjatyw, które zostaną podjęte w tym Roku Maryjnym. Szczególnie zapraszam na Eucharystię inauguracją duchowe przygotowania
do obchodów Jubileuszu, sprawowaną w Siedleckiej Katedrze 8 grudnia br. o godz. 12.00. Na zakończenie tej Mszy św. przedstawiciele wszystkich parafii otrzymają tekst Modlitwy Jubileuszowej, która od tego dnia będzie odmawiana we wszystkich kościołach naszej diecezji.    

 

Drodzy Siostry i Bracia! Przez ten czas dzielący nas od Jubileuszu będziemy także przybliżać wszystkim naszym wiernym wydarzenia i osoby związane z historią naszej diecezji. Pomogą nam w tym Katolickie Radio Podlasie, Echo Katolickie, organizowane sympozja oraz przygotowywane opracowania książkowe o naszej historii. Zachęcam wszystkich Diecezjan, aby podejmując wezwanie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego do głoszenia Chrystusa, dzisiaj i teraz, zaczerpnęli również ze skarbca świętości, mądrości i świadectwa jakie zostawili nam nasi przodkowie.

 

Na ten rok przygotowań do Jubileuszu 200-lecia naszej diecezji wszystkim z serca błogosławię.

                                                                                                                     

                                                                                                          BISKUP SIEDLECKI

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR